Meer dan 600 wethouders weg na formatie

oor de collegevorming na de raadsverkiezingen zijn 631 wethouders vervangen door een andere, nieuwe wethouder. Het grootste deel (424 wethouders) is opgevolgd door een collega van een andere partij. De rest (207 wethouders) is opgevolgd door een collega van een eigen partij, omdat hij of zij is gestopt of niet meer geschikt werd geacht nog langer wethouder te zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van De Collegetafel dat vandaag is gepubliceerd in Binnenlands Bestuur. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal wethouders fors is uitgebreid: er zijn in alle gemeenten door de collegevorming 130 nieuwe wethoudersposten gecreëerd. Tegelijkertijd is een aantal wethoudersposten die voor de verkiezingen nog bestonden geschrapt omdat men toe denkt te kunnen met minder wethouder; in totaal zijn 43 wethoudersposten geschrapt.

Voor alle cijfers uit het onderzoek van De Collegetafel: zie Wethouders in collegevorming 2014 – cijfers