Valkuilen voor wethouders Collegevorming

Valkuilen voor wethouders

Komen wethouders door het veranderende politieke en maatschappelijke klimaat steeds vaker te val? Om welke redenen vertrekken wethouders vanwege een politieke vertrouwensbreuk? Komen wethouders vaker ten val door factore…
Derde deel wethouders-van-buiten de raad Collegevorming

Derde deel wethouders-van-buiten de raad

Wethoudersonderzoek 2018 Een derde deel van alle wethouders die na de collegevorming in 2018 zijn benoemd, komen van buiten de raad. Twee derde van de wethouders die na de raadsverkiezingen zijn benoemd, zijn eerst als g…
Laagterecord gevallen wethouders Collegevorming

Laagterecord gevallen wethouders

Nooit kwamen er sinds 2002 – verkiezingsjaren uitgezonderd – zo weinig wethouders ten val dan in 2015. De meeste wethouders gingen onderuit als gevolg van opgebroken coalities. Een tweede valfactor is (vermeend) niet-int…
Meer dan 600 wethouders weg na formatie Collegevorming

Meer dan 600 wethouders weg na formatie

oor de collegevorming na de raadsverkiezingen zijn 631 wethouders vervangen door een andere, nieuwe wethouder. Het grootste deel (424 wethouders) is opgevolgd door een collega van een andere partij. De rest (207 wethoude…
Wethouders gezocht: minder Van Gaal Collegevorming

Wethouders gezocht: minder Van Gaal

De collegevorming in 380 gemeenten heeft drie doelen: een coalitie formeren, een akkoord over afspraken voor de komende vier jaar sluiten en het vinden van wethouders. Bij de speurtocht naar nieuwe wethouders is het vers…