Laagterecord gevallen wethouders

Nooit kwamen er sinds 2002 – verkiezingsjaren uitgezonderd – zo weinig wethouders ten val dan in 2015. De meeste wethouders gingen onderuit als gevolg van opgebroken coalities. Een tweede valfactor is (vermeend) niet-integer gedrag en belangenverstrengeling.

In het afgelopen jaar zijn er 74 wethouders om politieke redenen tijdelijk of definitief ten val gekomen. Sinds de invoering van de dualisering in het lokaal bestuur in 2002 zijn er afgezien van de verkiezingsjaren 2006, 2010 en 2014 nooit zo weinig wethouders tussentijds vanwege politieke vertrouwensbreuken onderuit gegaan.

Dit blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2015 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is verricht door De Collegetafel. In totaal verdwenen er in 2015 144 wethouders tijdelijk of definitief uit het gemeentehuis. Daaronder wethouders die burgemeester (8) werden, een baan buiten het openbaar bestuur (6), een andere politieke baan (gedeputeerde) vonden, om persoonlijke redenen (12) of vanwege gezondheidsproblemen (11) afhaakten.

De twee belangrijkste politieke valfactoren voor het vertrek van de 74 om politieke redenen ten val gekomen wethouders zijn coalitiebreuken als gevolg van verstoorde politieke verhoudingen respectievelijk (vermeend) niet-integer gedrag en belangenverstrengeling.

Overzicht van alle politiek tijdelijk of definitief ten val gekomen wethouders in 2015