Hoorzitting over kandidaat-wethouders

Wethouderskandidaten aan de tand voelen voor hun benoeming tijdens een hoorzitting van de gemeenteraad. 

In Amstelveen, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven zijn er afspraken over gemaakt om een hoorzitting te houden voor wethouderskandidaten. Een interessant voorstel om het keuzeproces van wethouders meer publiekelijk te maken. Lees meer in de column in de Kleine Kernenkrant.