Meer dan honderd wethouders in 2016 gestruikeld

Liefst 116 wethouders verdwenen in 2016 vanwege een politieke vertrouwensbreuk uit het college van burgemeester en wethouders. Het jaar 2016 behoort daarmee voor wethouders tot de zwartste drie jaren – na 2004 en 2008 – sinds de invoering van het dualisme in 2002.

Verstoorde en gebroken coalitieverhoudingen zijn de belangrijkste reden voor het forse aantal ten val gekomen wethouders. In liefst 28 gemeenten kwam het college door onderlinge verstoorde verhoudingen ten val. Nooit waren er – sinds de invoering van het dualisme in 2002 – meer coalitiebreuken als in het afgelopen jaar. Het recordjaar was 2012 met 24 opgebroken coalities.

Dit blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2016 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is verricht door De Collegetafel. In totaal verdwenen er in 2016 191 tijdelijk of definitief uit het gemeentehuis. Behalve het recordaantal coalitiebreuken waren de stijl van besturen van de wethouder en integriteit twee andere belangrijke valfactoren.

Overzicht van alle politiek tijdelijk of definitief ten val gekomen wethouders