Wethouders stranden in het zicht van de haven

In het afgelopen jaar 2013 zijn 79 wethouders ten gevolge van een politiek conflict tijdelijk of definitief ten val gekomen. Wethouders kwamen opvallend vaak ten val als gevolg van conflicten over stijl, communicatie en verstoorde onderlinge verhoudingen, zo blijkt uit het onderzoek van kennisplatform De Collegetafel dat is gepresenteerd in VNG Magazine.

Politieke conflicten die wethouders de kop kostten, hadden vorig jaar veel meer dan in 2009 hun oorzaak in verstoorde verhoudingen tussen wethouders en de raad, andere wethouders, coalitiepartijen of de samenleving. Vermeende en echte integriteitsschendingen waren ook in 2013 een spraakmakende factor bij het opstappen van wethouders. Het klimaat voor wethouders is duidelijk harder geworden, zo schrijft VNG Magazine in haar nieuwsbericht over het wethoudersonderzoek 2013.

Overstap naar een andere baan

In 2013 zijn 79 wethouders om politieke redenen tijdelijk of definitief vertrokken; in 2013 waren dat er nog 105. In totaal haalden 150 wethouders het einde van het jaar niet als wethouder. De belangrijkste oorzaken naast de politieke conflicten en vertrouwensbreuken waren een benoeming tot burgemeester en de keuze voor een baan buiten de politiek. Een opvallend groot aantal wethouders maakte de periode van vier jaar niet vol door de overstap te maken naar een andere baan in het bedrijfsleven, onderwijs of een andere organisatie in de non-profitsector. Elf wethouders maakten in 2013 al een dergelijke overstap; vier anderen hebben aangekondigd dit in de eerste maanden – in het zicht van de haven, want de collegeperiode eindigt met de verkiezingen op 19 maart – te doen.

Dramatisch jaar

Qua aantallen politiek gevallen wethouders scoort 2013 geen top-5. Toch is 2013 een dramatisch jaar voor het lokaal bestuur. De tot opstappen gedwongen Meerssense wethouder Jo Dejong pleegde na zijn verbanning door de raad zelfmoord. Bovendien verkoos het Amersfoortse raadslid Ramon Alvarez, vanwege een integriteitskwestie, ook een einde aan zijn leven te maken. Deze kwestie leidde aan het slot van het jaar tot het opstappen van de gehele Amersfoortse PvdA-top inclusief de PvdA-wethouder.

Voor de lijst van politiek gevallen wethouders, de meest spraakmakende gevallen, alle cijfers plus toelichting en commentaar: VNG Magazine nummer 1, januari 2014