Liever wethouder dan raadslid

emeenteraadsleden, zeker de prominenten onder hen, zien de raad niet als het hoogste orgaan in de gemeente. Zij zijn liever politiek actief in het college als wethouder. Het onderzoeksrapport “Liever wethouder dan raadslid” van De Collegetafel toont aan de hand van cijfers hoe vaak raadsleden het raadswerk verruilden voor het pluche van het college.

De meest opvallende uitkomsten uit dit onderzoeksrapport van De Collegetafel:

  • de keuze voor het wethouderschap boven het raadswerk is de belangrijkste reden voor raadsleden om te stoppen met raadswerk: in kleine gemeenten meer dan in grote gemeenten;
  • een kwart van de raadsleden maakt zijn periode van 4 jaar als gemeenteraadslid niet af; de helft van deze tussentijdse vertrekkers wordt wethouder;
  • een andere baan of de combinatie van raadslidmaatschap met ander werk blijkt voor 20 procent van de tussentijds gestopte raadsleden de reden om te stoppen met het ambt van volksvertegenwoordiger, de functie waarvan men bij de kandidaatstelling weet dat men zich voor 4 jaar verkiesbaar heeft gesteld;
  • opvallend is dat ook de combinatie met andere volksvertegenwoordigende functies niet goed is vol te houden; gekozen raadsleden van de PVV in Den Haag stopten met raadswerk vanwege de onmogelijke combinatie met het Tweede Kamerlidmaatschap;
  • voor 1:15 tussentijds gestopte raadsleden is een politiek conflict met de eigen partij of fractie de reden om er mee te stoppen;
  • in kleine gemeenten worden raadsleden vaker wethouder dan in grote gemeenten; in grote gemeenten zijn er meer raadsleden die tussentijds vertrekken dan in kleine gemeenten.

Voor alle achtergronden, de resultaten van het onderzoek onder alle grote (met meer dan 100 duizend inwoners) en alle kleine (met minder dan 10 duizend inwoners), lees ook het rapport ‘Liever wethouder dan raadslid’ (pdf)