Zeeuwse gedeputeerde in strijd met de wet aan de slag

De nieuwe Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen (VVD) is in strijd met de wet begonnen met haar functie. Schönknecht is op 25 januari door de Zeeuwse Staten benoemd, maar is niet volgens de wettelijke regels beëdigd. Uit de Provinciewet blijkt dat de gedeputeerde pas aan haar functie kan beginnen als zij de wettelijke eed of belofte heeft afgelegd. Dat is niet gebeurd.

De Provinciewet is in artikel 40a heel duidelijk over de vereisten om als gedeputeerde aan de slag te kunnen. “Alvorens hun functie” uit te kunnen uitoefenen, leggen de gedeputeerden de eed (verklaring en belofte) af. Onderdeel van die eed is dat Schönknecht verklaart of belooft geen gift of gunst te hebben aangenomen om ‘tot gedeputeerde benoemd’ benoemd te worden. Schönknecht kreeg de verkeerde verklaring voorgelezen door commissaris van de Koningin Karla Peijs, die de verklaring voor de benoeming tot Statenlid voorlas.

De provincie Zeeland heeft juridisch advies ingewonnen en op grond daarvan besloten dat kandidaat-gedeputeerde Schönknecht gewoon aan het werk kan (zie PZC Beëdiging gedeputeerde Schönknecht moet over).

Wel moet Schönknecht in de volgende Statenvergadering op 15 maart alsnog de verklaring afleggen. Dat Schönknecht aan de slag is gegaan, is gezien de zinsnede ‘alvorens hun functie uit te kunnen oefenen’ in strijd met de wet. Schönknecht kan wettelijk haar functie niet met alle rechten en plichten uitoefenen zolang ze de verklaring conform artikel 40a Provinciewet niet heeft afgelegd.

God Almachtig

Er ging trouwens nog meer fout bij de beëdiging van Schönknecht. Zij sprak de tekst “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”, zoals in hetzelfde artikel 40a Provinciewet voor de benoeming van Gedeputeerden is vastgelegd, niet uit, maar zei zij “Zo waarlijk help mij godallemachtig”. Met de nieuwe beëdiging op 15 maart moet dat ook worden gecorrigeerd.

De strikte regels voor beëdiging passen bij het streven van het openbaar bestuur om het goede voorbeeld te geven als het gaat om integer optreden. Een gedeputeerde aan het werk te laten gaan, zonder dat die volgens alle wettelijke regels en formaliteiten is benoemd en beëdigd, past niet bij het streven van de overheid naar een integer openbaar bestuur en integriteit van bestuurders. Opmerkelijk was daarom ook dat de Statenvoorzitter, commissaris van de Koningin Karla Peijs, die moet nazien op het correct toepassen van wettelijke regels en formaliteiten, toeliet dat Schönknecht bij de beëdiging haar kleindochter op de arm mocht nemen. Daardoor bracht de kandidaat-gedeputeerde bij het afleggen van de eed respectievelijk belofte niet haar rechterarm met twee opgeheven vingers, maar haar linkerarm omhoog.

Statenlid Schönknecht is gevraagd om gedeputeerde te worden namens de VVD na het onverwachte overlijden van de liberale gedeputeerde Sjoerd Heijning.

Commissaris van de Koningin Karla Peijs (CDA) neemt op 8 februari afscheid. Zij wordt opgevolgd door de burgemeester van Bergen op Zoom, Han Polman (D66).